ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-09-19 2017-09-27 11:00:00 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z „Przebudową i rozbudową w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim” ogłoszony
 • Załącznik nr 1 – oferta (DOCX, 44.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 – wykaz osób (DOCX, 44.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 – wzór umowy (DOC, 120 KiB)
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (PDF, 647.2 KiB)
2 2017-09-14 2017-10-03 11:00:00 Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 589 KiB)
 • SIWZ (PDF, 671 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 69.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 43.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 41.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wzór umowy (DOC, 170 KiB)
 • Załączniki nr 1 - 2 na wezwanie - wykaz robót, wykaz osób (DOCX, 43.1 KiB)
 • Załączniki nr 3-5 na wezwanie - oświadczenia (DOCX, 41.7 KiB)
 • Załącznik 6a do SIWZ - część 1 - Projekt zagospodarowania terenu - tom I (ZIP, 71.3 MiB)
 • Załącznik 6a do SIWZ - część 2 - Dokumentacja projektowa - tom I (ZIP, 64.2 MiB)
 • Załącznik 6b do SIWZ - Dokumentacja projektowa - tom II (ZIP, 38.2 MiB)
 • Załącznik 7 do SIWZ - Specyfikacje (ZIP, 3.1 MiB)
 • Załącznik 8 do SIWZ - Przedmiary robót (ZIP, 997.4 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu