ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-04-28 2017-06-02 11:00:00 Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 84.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 199.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 17 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wzór umowy (DOC, 139 KiB)
 • Załącznik nr 6 - dokumentacja projektowa (ZIP, 10.6 MiB)
 • Załącznik nr 7 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (ZIP, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 - przedmiar robót (ZIP, 166.7 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu